راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح اول

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی...


راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

راهبردهای پرورش خلاقیت و نو آوری - سطح دوم

مفهوم خلاقیت ، انواع آن ، ویژگی های افراد خلاق، تکنیک های پرورش آن در محیط های آموزشی و سازمانی...

 


بسته آموزشی مدرسه علوم شناختی 1

بسته آموزشی مدرسه علوم شناختی 1

علوم شناختی مطالعاتی نوظهور در ارتباط با ذهن و مغز و زمینه های مرتبط با آن از جمله آموزش و پرورش است که می تواند تحولی اساسی در تسهیل دستیابی به آرمان های مدرسه ای به شمار آید.

این بسته آموزشی با اهداف ذیل، طراحی و در خدمت شما عزیزان قرار گرفته است؛

1. آشنا ساختن معلمان و مربیان با مبانی علوم شناختی
2. معرفی کاربردهای علوم شناختی در آموزش و پرورش
3. ارتقاء کیفیت آموزش و یادگیری در مدارس با رویکرد شناختی
4. توسعه توانایی طراحی فعالیت های آموزش شناختی